Kategori: Accelerera

 • Ny utbildning, Att leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap

  Ny utbildning, Att leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap

  Att leda missionsorienterat innebär att leda i förändring mot en mer positiv framtid. Det handlar bland annat att skapa processer som mobiliserar mot gemensamma mål, som förmår utforska problembilder utifrån många olika perspektiv, ta tillvara olika kunskapsområden och förmågor, testa och lära interaktivt och skapa en portföljstyrning av många insatser och projekt. Det här är…

 • Utbildning – Leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap

  Utbildning – Leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap

  I en värld präglad av snabba förändringar och komplexa utmaningar blir det allt viktigare att leda med ett starkt syfte och klara mål i sikte. Att leda missionsorienterat handlar om att ta ledningen i riktning mot en mer positiv framtid och skapa en meningsfull förändring. Det är ett angreppsätt som hjälper oss att navigera i…

 • Linköpings universitet lanserar utbildning, Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation

  Linköpings universitet lanserar utbildning, Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation

  Klimatförändringarna är en av de mest akuta och utmanande frågorna som samhället står inför idag. För att effektivt kunna hantera dessa utmaningar och arbeta mot en hållbar framtid behövs kompetens och strategiska insatser inom kommuner och kommunala bolag. Som ett resultat av Accelerera samarbetet erbjuder Linköpings universitet (LiU) en ny utbildning som riktar sig till…

 • Podd: Hur förändrades du av processen?

  Podd: Hur förändrades du av processen?

  Det här blev ett annorlunda samtal hos Accelerera. Vi har spelat in en lärande reflektion efter ett samverkansprojekt som har pågått under ca 2 år. Vårt initiativ Accelerera handlar om komplexa frågor och vi är många aktörer inblandade. I det här samtalet deltar några representanter för de aktörer som var djupast involverade i projektet. Det…

 • Drivkraftspyramiden – en bra metod för att fastställa partnerskapets gemensamma mål

  Drivkraftspyramiden – en bra metod för att fastställa partnerskapets gemensamma mål

  När ni i teamet behöver förstå varandras drivkrafter och hur de kan och bör bidra till den övergripande målsättningen då rekommenderar vi att använda verktyget Drivkraftspyramiden. Titta igenom checklistan, på organisatorisk nivå. Svarar du Nej på några av de fem påståendena. Då är det dags att bjuda in till en drivkraftspyramidsövning. Klicka in till Accelereras digitala stöd…

 • Lärdomar från Accelerera

  Lärdomar från Accelerera

  Den 8 februari arrangerade Accelerera Fortsättningskonferens som ett avslut på innovationsprojektet Accelerera, 2020 – 2022. Projektet formerades efter att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova öppnat utlysningen ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” inom programmet Innovationsplattformar och i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Ta del av 9 minuter kort sammanfattning

 • Detta utvecklade Accelerera för städerna

  Detta utvecklade Accelerera för städerna

  Vi oerhört stolta över Accelereras bidrag till städerna. Tillsammans har vi skapat värde för individ, stad och planet.

 • Välkomna på en resultat- och framtidskonferens!

  Välkomna på en resultat- och framtidskonferens!

  Från Mission till Action. Hur accelererar vi omställning genom strategiskt ledarskap och en nydanande verktygslåda med praktiska och användbara metoder?

 • Introduktionsmöte 18 november 2020

  Introduktionsmöte 18 november 2020

  Vi är glada att så många intressenter kunde delta på introduktionsmötet. Här nedan finns en inspelning från mötet, samt presentation och mentiresultat.