Vilka är vi?

Om Konsortiet ACCELERERA

Vi är ett konsortium av expertis inom relevanta områden och baserat på vår omfattande erfarenhet samskapar vi stöd baserat på beforskade och beprövade metoder från såväl våra egna verksamheter som det senaste i forskningsväg och metoder från OECD som vi anpassar och tillgängliggör.

Sedan starten 2020 har vi arbetat med kommuner i två omgångar och deltagarna omfattar såväl innovationsplattormar som de städer som har tecknat eller är i färd med att ansöka om Klimatkontrakt.

Baserat på den senaste kunskapen från forskning och praktik utvecklar Accelerera insiktstjänster, metoder och sammanhållande processer för transformation mot klimatneutralitet.

Partners

Följande organisationer ingår i konsortiet och vill du veta mer om Accelerera eller komma i kontakt med oss, klicka på respektive länk nedan.


Linköpings universitet (LiU) är känt för innovativa utbildningar, gränsöverskridande forskning och nära samarbete med näringsliv och samhälle.
www.liu.se

Genom sitt ekosystem skapar DigJourney framgångsrik transformation i företag och organisationer för att lyckas med den digitala omställningen.

Kontakta: Marie Andervin, www.digjourney.com,

Med kunskap, metoder och verktyg hjälper Transformation Capacity organisationer att accelerera sin förmåga och kapacitet till omställning.

Kontakta: Anna Fjällström

Crearum är verksamhetskonsulter med expertis kring strukturerat innovationsarbete  enligt ISO:56002  och metoder för ökad kreativitet och innovationsförmåga. Med en ”train the trainer-ansats” utbildar, processleder och coachar man på strategisk, taktisk och operativ nivå för att vidareutveckla individers, gruppers och organisationers innovationsförmåga.
Kontakta: Ewa Svensson och Kristina Swenningsson, www.crearum.se

Länka Consulting stärker organisationers förmåga att navigera i komplexa projekt och processer i och mellan organisationer och perspektiv.
Kontakta: Anna Zingmark, www.lankaconsulting.se,


Experter

Konsortiet inkluderar även en rad framstående experter från akademi och näringsliv som alla ingår i projektets gemensamma samverkansplattform där de bidrar med spjutspetskompetens, perspektiv på ramverk, metoder och forskning utifrån gällande evidensbas och praxis:

Add Gender
Specialister på jämställdhet och mångfald
Pernilla Alexandersson
Jenny Claesson 

Aarhus University
Lea Funfschilling
Teis Hansen

Mohn Centre for Innovation and Regional Development, HVL
Prof. Lars Coenen

Hållbarhets- och samverkansexpert
Thomas Stoll

NIFU
Nordiska institutet för studier av innovation, forskning och utbildning.
Prof. Markus Bugge

Aktörer utanför konsortiet
Genom att även involvera och certifiera aktörer utanför konsortiet i våra lösningar och dela kunskap externt bygger vi kapacitet i ekosystemet så att nuvarande och framtida kommunprojekt får tillgång till ett bra, stort mångfacetterat stöd att arbeta med innovationsledning för omställning.

Moduler

Modul 1: Nuläges- och behovsanalys samt bedömning av förmågor

Kommunprojekten har olika behov och är i olika faser i sin transformativa resa. Nulägesanalys och bedömning av innovations- och samverkansförmåga genomförs för varje projekt. Utifrån analysen utvecklar och utformas skräddarsydda stödinsatser.
Projektet för att ta fram stödet pågick: 1 nov 2020 – 1 aug 2022

Modul 2: Utbildning och coaching i innovationsledning

Vi utbildar och coachar nyckelpersoner i projekten för att generera innovationsledningsförmågor. Dessa ska sedan själva kunna handleda, stödja och utveckla innovationsledningsförmågor och kultur bland sina kollegor.
Projektet för att ta fram stödet pågick: 1 nov 2020 – 1 sept 2022

Modul 3: Stöd för att stärka strategisk ledningsförmåga

Vi stärker den strategiska ledningsförmågan hos ledande beslutsfattare i kommunerna. Strategiska ledningspersoner och medlemmar av kommunprojekten själva kommer att kunna identifiera behov och lösningar för att skapa och vidareutveckla strategiska och taktiska planer för innovation.
Projektet för att ta fram stödet pågick1 jan 2021 – 1 sept 2022

Modul 4: Stöd för ökad samverkansförmåga

Projektet utrustar nyckelaktörer inom kommunprojekten med insikter, kunskaper och förmågor att skapa samverkan i organisatoriska mellanrum – de glapp som finns mellan verksamheter och mellan olika projekt.
Projektet för att ta fram stödet pågick1 jan 2021 – 1 sept 2022

Modul 1: Nuläges- och behovsanalys samt bedömning av förmågor

Kommunprojekten har olika behov och är i olika faser i sin transformativa resa. Nulägesanalys och bedömning av innovations- och samverkansförmåga genomförs för varje projekt. Utifrån analysen utvecklar och utformas skräddarsydda stödinsatser.
Projektet för att ta fram stödet pågick: 1 jan 2021 – 1 sept 2022

Ladda ned dokument

Vår historia

Vinnare av Vinnova-utlysning

Projektet formerades efter att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova öppnat utlysningen ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” inom programmet Innovationsplattformar och i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

I hård konkurrens med övriga sökande vann projektet och beviljades drygt 5 miljoner kr till en projektperiod på två år.

För att nå hållbarhetsmålen i FN:s initiativ Agenda 2030 måste kommuner hållbarhetssäkra sina städer. Men alltför ofta utmynnar ambitiösa hållbarhetsinitiativ inte i praktiska och betydande satsningar. Genom att främja innovation och nya sätt att samarbeta kan man bygga en experimenterande kultur som möjliggör omfattande systemförändringar. Projektet Accelerera avser att öka befintliga och nya kommunprojekts förutsättningar för att utveckla sin innovations- och samverkansförmåga genom att vi skapar ett innovationsledningsstöd. 

Syfte

I omställningen mot en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan innovation utgöra en kraftfull möjliggörare. Detta ställer dock krav på transformativ förändring och kommunernas förmåga att genomföra det.

Genom att utrusta nyckelpersoner på strategiska platser i kommunprojekt och kommunledning med verktyg, strategier och förmågor bygger vi upp konkret kunskap kring innovation. Det i sin tur skapar nya beteenden, som i förlängningen möjliggör transformativ förändring och ökad hållbarhet.