Våra Erbjudanden

Accelerera erbjuder en sammanhållen metod och ett processtöd för komplexa omställningsprocesser, tillgängligt via ett digitalt stöd och tjänsten lotsar.

Lots och Strategiska tjänster för omställningsarbete

Accelerera stöttar med Lotsar, utbildade i ett metodiskt och strukturerat arbetssätt som stöttar omställningsteam i att processleda transformationen genom ett aktivt arbete mot den framväxande handlingsplanen.

En lots är ett stöd och bollplank för dig som omställningsledare samt kan hjälpa dig med att leda omställning men kan även facilitera olika insatser.

Till exempel:

 • Skapa en mobiliserande målbild för omställningsfunktionen
 • Synliggör aktörernas olika drivkrafter och gör dem till gemensamma målsättningar
 • Identifiera förmågor för att lyckas med omställning

Lärande för att leda transformation

Lärande och att snabbt kunna tillämpa kunskap, förståelse och insikter är en framgångsnyckel. Utöver att Accelerera utgår från ett train the trainer angreppssätt erbjuder vi även kompetensutveckling för olika målgrupper i olika format, från E-learning, Lärlabb, Digitala caféer, Seminarier till längre transformationsprogram.

Öppna utbildningar

Metodik och struktur för omställningsarbete

För att lyckas med vårt uppdrag krävs tålamod och en metodisk och strukturerad process som driver både förflyttning och samtidigt säkerställer en framväxande handlingsplan.

Accelerera har ett train the trainer angreppsätt där det strategiska lärandet och utförandet sker samtidigt med blandade metoder. Resultatet samlas och analyseras i ett sammanhängande digitalt stöd som tillåter ett iterativt, lärande och datadrivet arbetssätt.

Digitalt stöd för att leda omställningsarbete

Med hjälp av det digitala stödet kan du leda och processleda omställning både mer effektivt och med högre kvalitet.

Det digitala stödet hjälper dig att öka aktörers och medarbetares förståelse och förmåga för omställningsprocesser samt att du kan designa upp och genomföra olika insatser som mobiliserar och skapar förflyttning.

Ta del av det digitala stödet, klicka här.

 • Utgå från befintliga program och skapa egna
 • Arbeta med en faciliterad omställningsprocess
 • Bjud in till mikrokurser och längre utbildningar
 • Inspiration
 • Ta del av verktyg, metoder och nätverksformat i ditt arbete
 • Möt likasinnade och hjälp varandra
 • Ta del av aggregerad analys från klimatstäders gemensamma arbete
 • Kommande utveckling
  • Kommunikation
  • Uppföljning
  • Aggregerad analys