Välkommen

Med Accelerera accelereras omställningen

Accelerera är ett konsortium som bildades 2019 i syfte att ge transformativt innovationsledningsstöd till sveriges fem innovationsplattformar och den första generationens klimatneutrala städer samtidigt som konsortiet hade till uppdrag att utforska och innovera nästa generation av transformativt innovationsledningsstöd.

Resultatet blev en lär och gör plattform som vänder sig till personer som vill öka sin förmåga att driva komplexa omställningsprocesser.

Accelerera erbjuder stöd för dig som deltar i eller driver transformativa processer som kräver en kombination av förmågor för samverkan och innovation i komplexa sammanhang.

Med Accelerera ökar du din och ditt teams förmåga att navigera och meningsfullt leda mot era uppdrag och missioner. Genom en kombination av personlig lotsning, lär och insiktsmoduler, verktyg och ett digitalt stöd hjälper vi dig att på ett agilt och datadrivet sätt driva utvecklingen i din insats.


Detta utvecklar Accelerera just nu