Utbildning – Leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap


I en värld präglad av snabba förändringar och komplexa utmaningar blir det allt viktigare att leda med ett starkt syfte och klara mål i sikte. Att leda missionsorienterat handlar om att ta ledningen i riktning mot en mer positiv framtid och skapa en meningsfull förändring. Det är ett angreppsätt som hjälper oss att navigera i komplexa sammanhang och mobilisera resurser för att uppnå gemensamma mål.

För att stödja ledare i att utveckla sina färdigheter i missionsorienterat ledarskap vill Accelerera erbjuda en spännande utbildning med fokus på att tillämpa dessa principer i praktiken. Utbildningen ger en djupgående förståelse för missionsorienterat ledarskap och ger deltagarna konkreta verktyg och metoder att använda i sitt arbete med omställnings- och förändringsprocesser.

Vi tänker oss att under utbildningen träffas deltagarna vid fyra tillfällen och får även stöd och uppgifter mellan sessionerna för att praktiskt träna på att tillämpa missionsorienterat ledarskap. Utbildningens innehåll spänner över olika områden som är relevanta för att skapa meningsfull förändring.

Håll utkik!

Vi återkommer med mer information inom kort.

,