Linköpings universitet lanserar utbildning, Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation


Klimatförändringarna är en av de mest akuta och utmanande frågorna som samhället står inför idag. För att effektivt kunna hantera dessa utmaningar och arbeta mot en hållbar framtid behövs kompetens och strategiska insatser inom kommuner och kommunala bolag. Ett, av många, resultat av Accelerera samarbetet erbjuder nu Linköpings universitet (LiU) en ny utbildning som riktar sig till personer som arbetar med klimatomställningsprocesser inom kommuner.

Utbildningen syftar till att fördjupa deltagarnas kunskaper inom områden som transformativ innovation, missionsorienterad innovationspolitik och strategisk innovationsledning i kommuner. Målet är att ge deltagarna verktyg och insikter som kan bidra till att driva framgångsrika klimatomställningsprocesser och samhällsutmaningar.

Målgruppen för utbildningen omfattar personer som är involverade i koordination, projektledning, strategiskt arbete och ledarskap inom kommuner eller kommunala bolag. Det kan även inkludera personer med liknande befattningar inom stads- och samhällsplanering samt klimatomställning.

Utbildningen bygger på den senaste forskningen inom omställning, transformativ innovation, missionsorientering och samhällsutmaningar. Deltagarna kommer att ges möjlighet att prova på olika verktyg och metoder för att arbeta med omställningsprocesser. En viktig del av utbildningen är också erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och olika kommuner samt möjligheten att interagera med framtida samarbetspartners.

Utbildningen genomförs i samarbete med Viable Cities och Accelerera konsortiet, vilket säkerställer en bred och mångfacetterad kunskapsbas samt en stark koppling till praktiken och relevanta samhällsaktörer.

Utbildningen är upplagd på ett sätt som främjar aktivt lärande och interaktion mellan deltagarna. Den inleds med individuella planeringssamtal för att kartlägga deltagarnas förväntningar och behov samt deras organisations specifika förutsättningar. Därefter ägnar deltagarna tid åt eget förberedelsearbete och självstudier inför de gemensamma internat-tillfällena.

Under de fyra internat-tillfällena kommer deltagarna att ta del av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska tillämpningar. Dessutom får de möjlighet att träffa forskare från LiU, representanter från Viable Cities samt parter från Accelerera konsortiet. Mellan internat-tillfällena erbjuds coachning för att stödja deltagarna i deras arbete med praktikbaserade fall och möjlighet till självstudier.

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp) och beräknas motsvara cirka 200 timmars studier

Om utbildningen

  • Anmälan öppnar: 15 maj 2023
  • Anmälan stänger: 15 oktober 2023

Plats: Konferensanläggning i Norrköping

Pris: 45 000 kr exkl. moms per deltagare. I priset ingår samtliga internat med övernattning, lunch och middag, dock inte resekostnader.

Kursdatum:

  • Internat 1: 23-24 november 2023
  • Internat 2: 25-26 januari 2024
  • Internat 3: 7-8 mars 2024
  • Internat 4: 16-17 maj 2024

Samtliga internat startar torsdagen kl.10 och slutar på fredagen kl.15.

Anmälan: Anmälan är bindande. Vid för få anmälningar ställs utbildningen in.

Läs mer här.

,