Drivkraftspyramiden – en bra metod för att fastställa partnerskapets gemensamma mål

Drivkraftspyramiden - Accelerera

När ni i teamet behöver förstå varandras drivkrafter och hur de kan och bör bidra till den övergripande målsättningen då rekommenderar vi att använda verktyget Drivkraftspyramiden.

Titta igenom checklistan, på organisatorisk nivå. Svarar du Nej på några av de fem påståendena. Då är det dags att bjuda in till en drivkraftspyramidsövning.

  1. Vi har synliggjort vilka drivkrafter som driver varje aktör och det är uppdaterat 
  2. Vi har identifiera partnerskapets gemensamma drivkrafter och vilka individuella (aktörerna) drivkrafter som måste tas hänsyn till
  3. Vi har en gemensam lista för de mål som alla deltagare gemensamt kan ‘’skriva under’’ på 
  4. Vi har gemensam förståelse för eventuella skillnader och likheter 
  5. Vi har identifierat om det finns låsningar eller problem som behöver lösas för att kunna gå vidare.
Gå till Accelereras digitala stöd och ladda hem det du behöver för att jobba med drivkraftspyramiden

Klicka in till Accelereras digitala stöd och ladda hem det du behöver.

,