Lärdomar från Accelerera

Video Accelerera fortsättningskonferens

Den 8 februari arrangerade Accelerera Fortsättningskonferens som ett avslut på innovationsprojektet Accelerera, 2020 – 2022.

Projektet formerades efter att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova öppnat utlysningen ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” inom programmet Innovationsplattformar och i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Ta del av 9 minuter kort sammanfattning

Lärdomar från Accelerera