Ny utbildning, Att leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap


Att leda missionsorienterat innebär att leda i förändring mot en mer positiv framtid. Det handlar bland annat att skapa processer som mobiliserar mot gemensamma mål, som förmår utforska problembilder utifrån många olika perspektiv, ta tillvara olika kunskapsområden och förmågor, testa och lära interaktivt och skapa en portföljstyrning av många insatser och projekt.

Det här är ett nytt angreppsätt som hjälper oss att navigera i komplexa sammanhang. Vill du bli bättre på att leda med mening?

Om utbildningen

Utbildningen Att leda med mening – ett missionsorienterat ledarskap riktar sig till dig som leder omställningsprocesser och större förändringsprocesser av olika slag.

Genom utbildningen får du en introduktion till principerna för ett missionsorienterat ledarskap.

Du får även praktiska förståelsemodeller, verktyg och metoder som du kan använda i ditt omställnings- och förändringsarbete samt ett nätverk av andra engagerade kunniga personer från olika delar av Sverige.

Efter genomgången utbildning får du:

  • En förståelse för missionsorienterat ledarskap och hur du kan tillämpa det i dina utvecklingsprocesser
  • Inspiration till att leda förändring och transformation på nya sätt
  • Konkreta metoder och verktyg för att leda processerna framåt
  • Nätverk med likasinnade omställnings och förändringsledare
  • Tips på hur du kan fördjupa din kompetens

Vi ses dessa datum och tider

  • 19 oktober kl. 09:00 – 16:00
  • 6 november kl. 09:00 – 16:00
  • 29 november kl. 09:00 – 16:00
  • 19 december kl. 09:00 – 16:00