Podd: Hur förändrades du av processen?


Det här blev ett annorlunda samtal hos Accelerera. Vi har spelat in en lärande reflektion efter ett samverkansprojekt som har pågått under ca 2 år.

Vårt initiativ Accelerera handlar om komplexa frågor och vi är många aktörer inblandade. I det här samtalet deltar några representanter för de aktörer som var djupast involverade i projektet. Det är Marie Andervin DigJourney, Anna Fjällström Transformation Capacity, Harald Rohracher Linköpings Universitet, Ewa Svensson Crearum.

Vi tror på vikten av lärande reflektioner och detta samtal stärker oss i det. Särskilt i komplexa utvecklingsprocesser finns ett stort värde i att lägga tid på att tillsammans sätta ord på vad vi har varit med om och vilket värde vi har skapat. Samtalet ger både nya insikter men också bekräftelse på vad som har hänt i det gemensamma arbetet.

Detta samtal är alltså ett exempel på hur vi praktiskt kan föra ett reflekterande lärande samtal.


91 svar till “Podd: Hur förändrades du av processen?”